Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι,

 Επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας, προς όλους τους Συναδέλφους, για να σας καλέσουμε στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Κ.Φ. και τις Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, την Τετάρτη  16 Μαίου 2018  και ώρα 18.00 – 20.00, στα γραφεία της Ο.Β.Σ.Α (Πατούσα 3 – 106 77 Αθήνα).

Στο διάστημα της τριετούς θητείας του το Δ.Σ. έχοντας ως στόχο την ενδυνάμωση του Συλλόγου με νέα μέλη, την επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων, την βελτιστοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών,  κατάφερε:

  • Να συζητηθούν όλα τα θέματα που απασχόλησαν τον κλάδο και να γίνει ανταλλαγή απόψεων.
  • Να οργανώσει και να επικαιροποιήσει τη βάση δεδομένων της Ένωσης..
  • Να ψηφιοποιήσει όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ.
  • Να εξερευνήσει τις δυνατότητες νέων αγορών  όπως του  Ιράν μέσω επίσκεψης εκεί.

Η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί δυναμικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η ενεργή συμμετοχή περισσότερων μελών, οι προτάσεις και οι  ιδέες για νέες δραστηριότητες, θα βοηθήσουν την  Ε.Ε.Κ.Φ να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που θα καλύπτουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων μας, ιδιαίτερα στο σημερινό απαιτητικό οικονομικό,  επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Έτσι λοιπόν, την  Τετάρτη 06 Μαίου 2015  και ώρα 18.00 – 20.00,  στα γραφεία της Ο.Β.Σ.Α (Πατούσα 3 – 106 77 Αθήνα).

θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση της  Ε.Ε.Κ.Φ. και οι Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας ΟΒΣΑ.

Στην διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει ο απολογισμός των πεπραγμένων του Δ.Σ., ο οικονομικός απολογισμός και ο οικονομικός προυπολογισμός για την περίοδο 2018-2019, όπως προβλέπει το Καταστατικό της Ένωσης.

Όσοι από εσάς θέλετε να θέσετε υποψηφιότητα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας ΟΒΣΑ, θα πρέπει να το γνωστοποιήσετε το αργότερο μέχρι και τις 4 Μαΐου 2018, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • email στο info@lightingunion.gr
  • συνεννόηση με την κα Τσεμπερτζή Μαίρη- (τηλ,6983659589.), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται και ψηφίζουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα μέλη της Ένωσης.

Αυτό προϋποθέτει την ανανέωση της οικονομικής συνδρομής τους, η οποία στοιχίζει 30 ευρώ και αφορά τις περιόδους  2018, 2019 και 2020.

Αυτή η ανανέωση μπορεί να γίνει και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης πριν τις εκλογές.