ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) έχει τεθεί σε λειτουργία.

Οι προθεσμίες εγγραφής και υποβολής των ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων παρατάθηκαν μέχρι  την 28η /2/2017 και 31η /5/2017 αντίστοιχα.

Λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του θέματος για τις υπόχρεες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις – μέλη μας που χρήζουν εξειδικευμένης υποστήριξης, προκειμένου να ανταποκριθούν στην κατά νόμο ανάγκη εγγραφής στο ανωτέρω μητρώο, το Επιμελητήριο διοργανώνει δωρεάν σεμινάρια σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας (εγγραφή και υποβολή των σχετικών εκθέσεων) του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων για τις υπόχρεες επιχειρήσεις.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετάσχετε στα σεμινάρια, παρακαλούμε όπως επιστρέψετε   συμπληρωμένη την παρούσα  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σημείωση: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακά ενήμερα μέλη του ΒΕΑ και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.