Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τελικά ακόμη και στην Χώρα μας οι κοινές και στοχευμένες προσπάθειες αμοίβονται.
Μετά από έγγραφα υπομνήματα, τηλεφωνικές παρεμβάσεις και προσωπικές συναντήσεις του ΔΣ με τους αρμόδιους φορείς, σχετικά με τα δάνεια ΤΕΠΜΕ που κάποια από τα μέλη μας είχαν πάρει, νιώθουμε ικανοποίηση που προσθέσαμε και εμείς σαν Ένωση ένα λιθαράκι, για την παράταση αποπληρωμής τους η οποία και ακακοινώθηκε επίσημα.
Διαβάστε το σχετικό αρχείο.

ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΕΜΠΕ