Αγαπητά   μέλη  και   συνάδελφοι ,

Το  Δ.Σ.  του  σωματείου μας συμφωνεί και υποστηρίζει τις προσπάθειες όλων των φορέων που μάχονται για την διατήρηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μας και των μελών του συλλόγου.

Από την μεριά μας θα υποστηρίξουμε τις όποιες προσπάθειες καταβάλουν οι παραγωγικοί φορείς της χώρας και τα σωματεία προκειμένου να μην πληγεί και άλλο η βιωσιμότητα του κλάδου μας.

Με  εκτίμηση ,

Το  Δ.Σ.  του  συλλόγου