Αγαπητά  Μέλη & Συνάδελφοι ,

Ακολούθως η ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με την ενεργειακή κλάση …..

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:258:0001:0020:EN:PDF

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Το ΔΣ του συλλόγου