Η πρόσφατη απόφαση του Eurogroup σχετικά με την Κύπρο και το τραπεζικό της σύστημα, κλονίζει σοβαρά ένα από τα βασικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής ενοποίησης και της Ευρωζώνης με απρόβλεπτες συνέπειες στην συνολική αυτή προσπάθεια. Οι συνέπειες αυτές μπορούν να μεγεθυνθούν και από την δύσκολη συγκυρία που βρίσκεται η Ευρωζώνη αλλά και η Ε.Ε. γενικότερα και αυτή δεν είναι άλλη από την προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης και αντιμετώπισης της διεθνούς κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση καλείται να λάβει κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία στεγανοποίησης και διασφάλισης του ευρισκόμενου στη λεπτή φάση ανακεφαλαιοποίησής του, εγχώριου τραπεζικού συστήματος ούτωςώστε αυτό το συντομότερο δυνατό να διαδραματίσει τον απαιτούμενο χρηματοδοτικό του ρόλο στη προσπάθεια ανάκαμψης της βαθειά χειμαζόμενης τα τελευταία χρόνια ελληνικής οικονομίας.

Τέλος, η χθεσινοβραδινή εξέλιξη της μη αποδοχής της συγκεκριμένης απόφασης από το Κυπριακό Κοινοβούλιο δημιουργεί δυνατότητες καλύτερης διαπραγμάτευσης με την τρόικα όσον αφορά τα ανοικτά θέματα (ΕΕΤΗΔΕ, απολύσεις στο δημόσιο κ.λ.π.) τις οποίες καλούμε την κυβέρνηση να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την χαλάρωση της ασφυκτικής κατάστασης που επικρατεί στην κοινωνία και την οικονομία της χώρας μας.